Category Archives: Perennial vegetables

The first garden forage of the year!

After 3-4 weeks of snow cover,  the weather this week changed dramatically and we had the second warmest February day over the last 100 years with over 10C! Together with rain and wind, almost all of what was close to 50 cm of snow has disappeared. For plants, this has been a very mild winter and the ground has hardly been frozen. As soon as the snow had disappeared I could dig the soil. Some edibles such as nettles and chickweed haven’t been killed by frost. Here are some pictures of (apart from the snowdrops) edibles in the garden today.

Om Scorzonera: en hardfør helårs grønnsak

English speakers: See the summary at the bottom!

Skorsonerrot, svartrot, jordskonnerot eller bondeasparges Scorzonera hispanica er en av de nye rotgrønnsakene som har kommet til Norge de siste årene. De fingertykke røttene med hvitt fruktkjøtt serveres på de beste gourmetrestauranter. Men, dette er en grønnsak som har vært dyrket her til lands helt siden 1600-tallet. Dyrket som flerårig grønnsak kan planter bli gammel (minst 50 år pluss) og alle plantedelene kan spises fra vår-rosettene til de søte blomsterstengelene, blomsterknopper og kronblad. Jeg har tidligere skrevet artikler om denne planten både i Våre Nyttevekster i 2012 og  i min bok Around the World in 80 plants  fra 2014. Dette er en “må-ha” grønnsak i min hage!

De siste årene har det kommet frem mye nytt om denne planten og slektningene i den etnobotaniske litteraturen. Derfor tenkte jeg at det var på tide å oppdatere tidligere artikler og resultatet finner dere nedenfor (på norsk)! Jeg håper det faller i smak!

Om du kjenner til en gammel scorsonerrot plante, ta gjerne kontakt!

Takk til Landbruksdirektoratet som har støttet dette arbeidet gjennom prosjektet «Kartlegging – innsamling- dokumentasjon og vurdering av genetisk mangfold av spiselige planter i Norge»
Takk også til Guri-Kristina Batta Bjørnstad for korrekturlesing og faglige kommentarer!

Download (PDF, 1.74MB)

English Summary:  Scorzonera hispanica is one of the new root vegetables that has come to Norway in recent years. The finger-thick roots with white flesh are served at the best gourmet restaurants. However, this is a vegetable that has been cultivated here in Norway and elsewhere in Europe since the 17th century. Grown as a perennial vegetable, plants can grow old (at least 50 years plus) and all plant parts can be eaten from the spring rosettes to the sweet flower stems, flower buds and petals. I have previously written articles about this plant both in the Norwegian Useful Plants Society journal Våre Nyttevekster in 2012 and in my book Around the World in 80 plants from 2014. This is a “must-have” vegetable in my garden!

In recent years, much new information has emerged about this plant and its relatives in the ethnobotanical literature. Therefore, I thought it was time to update previous articles and the result can be found (in Norwegian) in the link! There is a comprehensive table in the article which is in English summarising the traditional use of this plant in Europe! I hope to translate this into English when I get more time….

The perennial Rampions: shade tolerant edientomentals!

This is my third article published here this week, written as part of a 3-year project funded Landbruksdirektoratet (Norwegian Agriculture Agency), this time in English! As the last two plants, Scorzonera and Good King Henry, the perennial rampions (Phyteuma spp.) are also multi-use plants, having both edible roots, spring shoots, unopened flower spikes and the flowers themselves. In addition, they love to be in the shade, have lovely flowers and are some of the best pollinator plants, perfect for the permaculture or forest garden or just for a shady spot in your garden! Plants that combine food, beauty and are insect friendly are what I call edientomentals!
I hope you enjoy the article which can be downloaded below!

Download (PDF, 3.46MB)

 

 

Stolt Henrik: Blad og brokkoli grønnsak, flerårig kornplante og godteri i en og samme plante

English speakers: See the summary at the bottom!

I går publiserte jeg en artikkel om scorsonerrot, en plante med mange bruksområder(se  Scorzonera).  En annen plante hvor alle deler av planten kan brukes i matlaging er Stolt Henrik (Blitum bonus-henricus ). Jeg har tidligere skrevet artikler om denne planten både i Våre Nyttevekster i 2012 og  i min bok Around the World in 80 plants  fra 2014.

De siste årene har det kommet frem mye nytt om denne planten i den etnobotaniske litteraturen. Derfor har jeg nå skrevet en oppdatert artikkel og resultatet kan lastes ned nedenfor! Viste du feks at man laget en type halva fra røttene av denne planten i Balkan?

Om du kjenner til en gammel stolt henrik plante eller kan samle frø fra en viltvoksende bestand, ta gjerne kontakt!

Takk til Landbruksdirektoratet som har støttet dette arbeidet gjennom prosjektet «Kartlegging – innsamling- dokumentasjon og vurdering av genetisk mangfold av spiselige planter i Norge»
Takk også til Guri-Kristina Batta Bjørnstad for korrekturlesing og faglige kommentarer!

Download (PDF, 1.9MB)

English Summary:   Yesterday, I published an article on Scorzonera, a plant with many uses (see Scorzonera). Another plant where all parts of the plant can be used in cooking is Good King Henry (Blitum bonus-henricus). I have previously written articles on this plant both in Våre Nyttevekster in 2012 and in my book Around the World in 80 plants from 2014.
In recent years, much new information about this plant has been published in the ethnobotanical literature. Therefore, I have now written an updated article and the result can be downloaded above! Did you know, for example, that there was a tradition of making  a type of halva from the roots of this plant in the Balkans?  I hope to translate this into English when I get more time….

Gamle Norske Humle

Medlemmer av Norwegian Seed Savers (KVANN) får igjen mulighet gjennom Årboka som kommer i februar å bestille stiklinger av de gamle Norske humleplantene som er samlet i en klonsamling hos NIBIO Apelsvoll Forskningsstasjon som ligger på vestsiden av Mjøsa i Østre Toten kommune. Nedenfor finner dere tre artikler som forteller mer om samlingen og analysene som er gjort (noen sorter skal være gode sorter for ølbrygging).
KVANN etablere plantelaug for flere nytteplanter (deriblant kålvekster, frukt, hvitløk osv.). Det kan også være aktuelt å etablere en Humle-laug for å koordinere og kvalitetssikre vårt arbeid med humle, en fantastisk ølplante, urt og et av de beste vårgrønnsakene på høyde med asparges når det gjelder smak! Om du er interessert i å være laug leder, ta gjerne kontakt med oss!

Download (PDF, 5.28MB)

Download (PDF, 2.89MB)

Download (PDF, 711KB)

Visit to Bioforsk Landvik in 2012

Norwegian:  I september 2012 besøkte jeg Grimstad for å snakke om min  bok Around the World in 80 plants som snart skulle se dagens lys! Jeg holdt et foredrag for Grimstad bys museum og Aust-Agder sopp- og nyttevekstforening. Jeg ble også invitert til Bioforsk Landvik hvor Åsmund Asdal fra  genressursenteret hadde et kontor. Jeg hadde samarbeidet med Åsmund over flere år som leder av Planteklubben for Grønnsaker (Norwegian Seed Savers). Jeg ga en kort foredrag for staben etterfulgt av en tur på forsøksarealene for å se førstehånd flere av klonsamlingene som Planteklubben mottok materiale fra hvert år!

English: In September 2012, I visited Grimstad in the south of Norway to give a talk about my soon to be published  book Around the World in 80 plants to Grimstad bys museer and  Aust-Agder sopp- og nyttevekstforening (the museum and local group of the Norwegian Useful Plants Society).  I was also invited to nearby Bioforsk Landvik where Åsmund Asdal of the Norwegian Genetic Resource Centre had an office.  I had collaborated with Åsmund over a number of years as leader of Norwegian Seed Savers (Planteklubben for Grønnsaker). I gave a short afternoon talk to the staff followed by a tour of the grounds to see first hand several of the clonal collections that Planteklubben received material from each year!

 

The last roots

The last roots I harvest in the autumn are perennial vegetables for eating in the winter. I usually do this as late as possible and some years harvestng involves breaking through the ice with a pick axe! With daytime temperatures of -7C forecast for next week, this may be the last chance! Yesterday was the annual horserdish (pepperrot) harvest….the big roots are for forcing young shoots as a vegetable (usually blanched) and the younger roots for grated horseradish! An annual dig also serves to limit the spread of horseradish which can be a problem in some gardens!
See my webinar from last winter on winter vegetables here: https://www.youtube.com/watch?v=sf1ucsGrU2U

Dandelion harvest

Dandelions are one of my favourite winter perennial vegetables. During the summer, wild dandelions sow themselves on my cultivated beds….one of the advantages of having too much open soil! I deliberately let them grow on until late autumn when I dig up some of the roots, others left to grow on to the next year, and plant them in large pots ready to force later in the winter like witloof chicory. I usually force them by moving from storage in my cellar to a cool room in the house where I force them in the dark!