Planteklubbens høstkatalog 2015 (Norwegian Seed Savers Autumn catalogue)

Planteklubbens høstkatalog er nå klar og medlemmene kan nå bestille herfra. Katalogen kan lastes ned her (oppdatert versjon 3, 18. oktober 2015):

Download (PDF, 1.73MB)

One thought on “Planteklubbens høstkatalog 2015 (Norwegian Seed Savers Autumn catalogue)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Edibles & ornamental plants

Bulk Email Sender