A tour of the Edible House cellar!

I probably wasn’t aware, when we bought the house 40 years ago next year, how important the cold cellar under the house would be. It is largely unimproved since we moved here. It has allowed us to be self-sufficient in all our own fresh vegetables, root crops and fruit with minimal pre-processing. There are 4 full size rooms in the cellar which are kept dark (there are small windows which are kept covered) and without heating. Even though it is relatively early in the winter, it is at the moment just about as cold as it ever gets down there thanks to the freezing temperatures since the end of October.   First are some pictures of the stairs and doors. Below is another album of pictures of the vegetables in storage; explanation with the pictures! Fuglevennlige planter

English: A series of 3 articles written for Birdlife Norway’s magazine “Vår Fuglefauna”

Jeg har bestandig vært opptatt av å dyrke mat på en naturvennlig måte. Som unge vegetarianere i Norge tidlig på 1980-tallet var det livsnødvendig å kunne dyrke egen mat. Men, et av hovedgrunnene til at vi kjøpte nettopp dette stedet i Malvik var at det vokste vill hassel (Corylus avellana) her, et sikkert tegn til et rikt fuglemangfold (det var også 20-30 fuglekasser hengt opp i trærne og bygningene)! Siden starten av Corona-epidemien fikk jeg mye mer tid hjemme og den tiden har jeg brukt til å dokumentere det enorme mangfoldet av andre livsformer som finnes her (har god oversikt over fuglelivet), særlig insekter, som jeg lever sammen med i Den Spiselige Hagen hvor jeg har samlet et tilsvarende mangfold av spiselige planter fra hele verden i en skyggefull skoghage.
Det at jeg hadde blogget en god del om alternativ mat for fuglene som vi kan lett dyrke selv var utgangspunktet for at jeg ble spurt om å skrive en serie artikler om dette til medlemsbladet til Birdlife Norge (tidligere Norsk Ornitologisk Forening). Artiklene ble publisert i 2021/2022 og kan lastes ned nedenfor.
For å lære mer om fuglevennlige planter bli gjerne KVANN medlem (https://kvann.no/bli-med) og meld deg inn i lauget for Insekt- og fuglevennlige planter (gratis for medlemmene) – det blir tilbud på frø av noen av plantene som nevnes i artikkelen!
Jeg har så langt registrert 108 fugle- og 446 virvelløse dyrearter fra og i Den Spiselige Hagen (Naustanbergan i Artsobservasjoner), samt 11 pattedyr…og siden jeg er en integrert del av dette økosystemet et av dem er Homo sapiens😊

Download (PDF, 5.16MB)


Download (PDF, 312KB)


Download (PDF, 3.33MB)