Tag Archives: Nidaros

Trøndersk geirlauk: tilbake etter 1000 år på Island

English: This is the Norwegian version of the story I published in my book Around the World in 80 plants about a wild onion (Allium oleraceum) that was taken to Iceland and returned almost 1,000 years later).
Dette er historien om en viltvoksende løk, som kanskje er utgangspunkt for det engelske ordet garlic, som ble tatt til Island for snart 1000 år siden av en engelsk biskop og kom tilbake til Trøndelag til en annen engelskmann som jobbet med løk! Idag er denne løken å finne i den nye løkhagen på NTNU Ringve Botaniske Hagen i Trondheim ved siden av kanskje samme løk som ikke vandret til Island. Denne historien fortalte jeg om i min bok Around the World in 80 plants (se  https://www.edimentals.com/blog/?page_id=30).  En norsk artikkel er dessverre ikke lenge tilgjengelig på nettet. Artikkelen som kan leses nedenfor er tatt fra en større intern rapport fra en flerårig prosjekt “Innsamling og kartlegging av gamle matløk” som undertegnede gjennomførte, finansiert av Genressurssenteret.

Download (PDF, 698KB)