Tag Archives: geirlauk

Trøndersk geirlauk: tilbake etter 1000 år på Island

English: This is the Norwegian version of the story I published in my book Around the World in 80 plants about a wild onion (Allium oleraceum) that was taken to Iceland and returned almost 1,000 years later).
Dette er historien om en viltvoksende løk, som kanskje er utgangspunkt for det engelske ordet garlic, som ble tatt til Island for snart 1000 år siden av en engelsk biskop og kom tilbake til Trøndelag til en annen engelskmann som jobbet med løk! Idag er denne løken å finne i den nye løkhagen på NTNU Ringve Botaniske Hagen i Trondheim ved siden av kanskje samme løk som ikke vandret til Island. Denne historien fortalte jeg om i min bok Around the World in 80 plants (se  https://www.edimentals.com/blog/?page_id=30).  En norsk artikkel er dessverre ikke lenge tilgjengelig på nettet. Artikkelen som kan leses nedenfor er tatt fra en større intern rapport fra en flerårig prosjekt “Innsamling og kartlegging av gamle matløk” som undertegnede gjennomførte, finansiert av Genressurssenteret.

Download (PDF, 698KB)
Geirlauk

Sand leek (rocambole) or Allium scorodoprasum gives bigger yields here than leeks, so it’s not surprising to learn that this perennial onion was probably cultivated by the Vikings (it is found naturalised near many old Viking settlements in Scandinavia) and I believe it is the original “geirlauk” (meaning spear onion) and the root of the word garlic in English… See also pages 215-217 in my book!
I hadn’t noticed the red base to the stems seen in these pictures before…
I used it in a quick scrambled egg dish together with Amish onion (Allium x proliferum), sorrel flower shoots, ground elder (Aegopodium), nettle (Urtica dioica),  Hydrophyllum virginianum (water leaf) with golpar spice.
These pictures can also be seen on my 700 plus album of Allium pictures on Facebook here: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150966880345860

The scapes of Allium scorodoprasum could certainly be described as spear-like

P1730099P1730102

P1730096
P1730104 Sorrel (Rumex acetosa) flowering stems