MALVIK PERMAVEGGIES 2012 COURSE PICTURES: DAY 3

Norsk:  På lørdag, den 3. dagen av kurset, gikk vi ned til stranda for å sanke ville grønnsaker og tang til middag.  Vi også laget en mangfoldssalat fra flerårige grønnsaker fra hagen og natur og pyntet salaten med  spiselige marikåpe blad med vanndråper ;)
Jeg hadde planlagt at vi skulle gå helt ut til Malvikodden, men det var så mye å se og snakke om at vi gikk ikke mer enn et par hundre meter langs stranda! Deltakerne ble gitt en artsliste for Malvikbukta som har så mange som 199 arter av høyere planter (unntatt fra denne listen er foreløpig alger / tang, sopp og lav) og så mange som 164 har blitt brukt til mat eller annet sted i verden. Vi fant ikke den unnvikende art nr. 200! De alle fleste er flerårige.

English: On Saturday, the 3rd day of the 2012 Malvik Permaveggies course, we went down to the beach to forage wild vegetables and seaweeds for dinner. We also made a multi-species salad with perennial vegetables both from the garden and foraged. The salad was decorated with edible lady’s mantle leaves with water droplets intact! I had planned that we would walk out to Malvikodden, but there was so much to see and talk about that we didn’t get more than a couple of hundred metres! The participants were given a species list for Malvikbukta (Malvik Bay) which has as many as 199 species of higher plants (excluding algae/ seaweeds) of which as many as 164 have been used for food somewhere in the world. We didn’t find the elusive species no. 200! Almost all are perennials!

More comments can be found on the original FB album:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150939955720860.469052.655215859&type=3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Perennial vegetables, Edimentals (plants that are edible and ornamental) and other goings on in The Edible Garden