Tag Archives: Norsk Genressursenteret

Visit to Bioforsk Landvik in 2012

Norwegian:  I september 2012 besøkte jeg Grimstad for å snakke om min  bok Around the World in 80 plants som snart skulle se dagens lys! Jeg holdt et foredrag for Grimstad bys museum og Aust-Agder sopp- og nyttevekstforening. Jeg ble også invitert til Bioforsk Landvik hvor Åsmund Asdal fra  genressursenteret hadde et kontor. Jeg hadde samarbeidet med Åsmund over flere år som leder av Planteklubben for Grønnsaker (Norwegian Seed Savers). Jeg ga en kort foredrag for staben etterfulgt av en tur på forsøksarealene for å se førstehånd flere av klonsamlingene som Planteklubben mottok materiale fra hvert år!

English: In September 2012, I visited Grimstad in the south of Norway to give a talk about my soon to be published  book Around the World in 80 plants to Grimstad bys museer and  Aust-Agder sopp- og nyttevekstforening (the museum and local group of the Norwegian Useful Plants Society).  I was also invited to nearby Bioforsk Landvik where Åsmund Asdal of the Norwegian Genetic Resource Centre had an office.  I had collaborated with Åsmund over a number of years as leader of Norwegian Seed Savers (Planteklubben for Grønnsaker). I gave a short afternoon talk to the staff followed by a tour of the grounds to see first hand several of the clonal collections that Planteklubben received material from each year!