Tag Archives: minikiwi

KVANN at Njøs

English: pictures from Norwegian Seed Savers visit to Njøs, an old fruit research station near Leikanger in Sogn! We saw Stein Harald Hjetnes’ own developed Celina pear as well as collections and trials of fruit including sea buckthorn, haskaps, minikiwi and others!

Norwegian: Tusen takk til Stein Harald Hjeltnes og Dag Røen for et spennende og lærerik besøk i praktfulle omgivelser under KVANNs årsmøtet i Leikanger i April!

Vi fikk bl.a se hans egen pære Celina som var et av grunnene til at han fikk plantearven pris for ifjor.
Se http://www.fruktfatet.no/artikkel/heimelaga-paere-skal-redde-norsk-paeredyrking
og https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/plantearven-prisen-utdelt/id2579094
I tillegg til pære kunne vi se forsøk på minikiwi, honningbær/blåleddved, tindved mfl.
Noen av bildene er tatt av Kjell Hødnebø!