Tag Archives: Marianne Bakeri & Kafè

Join me for a weekend in Sogn and Hardanger

17190466_1612348498783244_1074982413929864703_n

On my way to Canada, I’m doing a slight detour to Hardanger and Sogn in western Norway where I’m giving a talk for Sogn Jord- og Hagebruksskule  (1700-1900) at Marianne Bakeri & Kafè in Aurdal (free entrance) next Friday 24th March (see also  https://www.facebook.com/events/1866177443666754) .

I then travel on to Jondal where I’m taking part at a weekend course in small scale organic cultivation at the Hardanger Academy. See the press release below (and at http://hardangerakademiet.no/grunnkurs )

Pressemelding frå Hardangerakademiet,  mars 2017

 Interessert i giftfri, trygg og sunn mat, kurs i økologisk dyrking?

Den sjette seminarhelga   i Hardangerakademiets grunnkursserie går 24. – 26. mars. Tema er: ET  LAND – OG HAGEBRUK NÆRMERE NATUREN .

Økologisk dyrking for småskala yrkesdyrking og hagebruk.  

 Kurset har både praktiske tema om jordpleie,   levande og frisk jord, om dyrking av grønsaker, frukt og ber, permanent   hagebruk med fleirårige, spiselege vekster og meir teoretiske tema som   utviklinga av jordbruket historisk og i framtida.

Føredraga omhandlar t.d. biologisk dynamisk   dyrking, organisk biologisk dyrking og økologisk landbruk for framtida,   samanhengar frå jord til bord til helse, landbrukets forhold til klima, miljø, jordliv, insekt, fuglar, mm. og  landbruksutviklinga frå middelalderen til   framtida.

Føredragshaldarar er: Arvid Wold, agronom,   Dan Ente, gartnar, Vidar-Rune Synnevåg, gardbrukar,  Reidun   Pommeresche, siv.agronom og forskar,  Tom Harald   Eckell, økogardbrukar, Stephen Barstow, forskar – og mye anna.

 Dette er det siste helgeseminaret i akademiet sitt grunnkursserie  for undervisningsåret 2016/2017. Til hausten startar ein opp med eit nytt grunnkurs i fred, utvikling og miljø.

Det er mogleg å delta på ein av dagane eller på enkeltføredrag. Påmelding og kontaktinfo ligg på heimesida til Hardangerakademiet og på Facebook.

Gjør denne våren til din beste vår! Start med kurs i økologisk dyrking!