Tag Archives: Birdlife Norge

Fuglevennlige planter

English: A series of 3 articles written for Birdlife Norway’s magazine “Vår Fuglefauna”

Jeg har bestandig vært opptatt av å dyrke mat på en naturvennlig måte. Som unge vegetarianere i Norge tidlig på 1980-tallet var det livsnødvendig å kunne dyrke egen mat. Men, et av hovedgrunnene til at vi kjøpte nettopp dette stedet i Malvik var at det vokste vill hassel (Corylus avellana) her, et sikkert tegn til et rikt fuglemangfold (det var også 20-30 fuglekasser hengt opp i trærne og bygningene)! Siden starten av Corona-epidemien fikk jeg mye mer tid hjemme og den tiden har jeg brukt til å dokumentere det enorme mangfoldet av andre livsformer som finnes her (har god oversikt over fuglelivet), særlig insekter, som jeg lever sammen med i Den Spiselige Hagen hvor jeg har samlet et tilsvarende mangfold av spiselige planter fra hele verden i en skyggefull skoghage.
Det at jeg hadde blogget en god del om alternativ mat for fuglene som vi kan lett dyrke selv var utgangspunktet for at jeg ble spurt om å skrive en serie artikler om dette til medlemsbladet til Birdlife Norge (tidligere Norsk Ornitologisk Forening). Artiklene ble publisert i 2021/2022 og kan lastes ned nedenfor.
For å lære mer om fuglevennlige planter bli gjerne KVANN medlem (https://kvann.no/bli-med) og meld deg inn i lauget for Insekt- og fuglevennlige planter (gratis for medlemmene) – det blir tilbud på frø av noen av plantene som nevnes i artikkelen!
Jeg har så langt registrert 108 fugle- og 446 virvelløse dyrearter fra og i Den Spiselige Hagen (Naustanbergan i Artsobservasjoner), samt 11 pattedyr…og siden jeg er en integrert del av dette økosystemet et av dem er Homo sapiens😊

Download (PDF, 5.16MB)


Download (PDF, 312KB)


Download (PDF, 3.33MB)

Burdock for goldfinches

I’ve written a series of articles in 3 parts “Fuglevennlige planter i hagen” (Bird friendly plants in the garden) for the magazine of our national bird society (NOF, now Birdlife Norge) called Vår Fuglefauna (Our Bird Fauna). The first part (6 pages) has already been published (the first two pages are shown below; deliberately blurred text (below). 
My most successful plant (genus) supplying bird food in winter has been various species of burdock / borre (Arctium spp.). The oil rich seeds are very popular with goldfinches (stillits) and greenfinches (grønnfink). This autumn I cut a few plants growing in a different part of the garden and moved them in full view of my kitchen window which allowed me to film a flock of 11 goldfinches yesterday (see below). In the summer, the same plants are popular with various pollinators and for that reason also provide food for other insectivorous birds in summer.The article will also be published for members of Norwegian Seed Savers’ guild for “Insect and Bird Friendly Plants” in a few months from now. This guild works focuses on plants that are beneficial for maintaining a garden rich in a diversity of insects and birds, whilst still providing food for us!