Fuglevennlige planter

English: A series of 3 articles written for Birdlife Norway’s magazine “Vår Fuglefauna”

Jeg har bestandig vært opptatt av å dyrke mat på en naturvennlig måte. Som unge vegetarianere i Norge tidlig på 1980-tallet var det livsnødvendig å kunne dyrke egen mat. Men, et av hovedgrunnene til at vi kjøpte nettopp dette stedet i Malvik var at det vokste vill hassel (Corylus avellana) her, et sikkert tegn til et rikt fuglemangfold (det var også 20-30 fuglekasser hengt opp i trærne og bygningene)! Siden starten av Corona-epidemien fikk jeg mye mer tid hjemme og den tiden har jeg brukt til å dokumentere det enorme mangfoldet av andre livsformer som finnes her (har god oversikt over fuglelivet), særlig insekter, som jeg lever sammen med i Den Spiselige Hagen hvor jeg har samlet et tilsvarende mangfold av spiselige planter fra hele verden i en skyggefull skoghage.
Det at jeg hadde blogget en god del om alternativ mat for fuglene som vi kan lett dyrke selv var utgangspunktet for at jeg ble spurt om å skrive en serie artikler om dette til medlemsbladet til Birdlife Norge (tidligere Norsk Ornitologisk Forening). Artiklene ble publisert i 2021/2022 og kan lastes ned nedenfor.
For å lære mer om fuglevennlige planter bli gjerne KVANN medlem (https://kvann.no/bli-med) og meld deg inn i lauget for Insekt- og fuglevennlige planter (gratis for medlemmene) – det blir tilbud på frø av noen av plantene som nevnes i artikkelen!
Jeg har så langt registrert 108 fugle- og 446 virvelløse dyrearter fra og i Den Spiselige Hagen (Naustanbergan i Artsobservasjoner), samt 11 pattedyr…og siden jeg er en integrert del av dette økosystemet et av dem er Homo sapiens😊

Download (PDF, 5.16MB)


Download (PDF, 312KB)


Download (PDF, 3.33MB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *