Tag Archives: Malvikodden

The wild dawn call of the Curlew

I am so fortunate every year to hear the song of the curlew (storspove) singing in the bay from early April and through most of the summer, sometimes overhead too. Sadly, there are no lapwings (vipe) any more, but at least one pair of curlew is here. But, there are no definite breeding records from the whole of Malvik kommune ever (no young birds, eggs or nests observed)..so where do they breed? This video is from 4:40 this morning! You can also here both great tit (kjøttmeis) and redwing (rødvingetrost)

Dawn and dusk

At this time of year dawn and dusk coincides for several hours and there’s no sun-up and sun-down again until after11th January; this is the most beautiful time of year. This morning the beauty didn’t last long as the storm and sleet showers moved in from the west!
The video shows the sun illuminating part of Forbordsfjellet on the other side of the fjord.

Giftodden

OM GIFTODDEN
Idag var jeg en tur ut til Malvikodden som ligger på andre siden av Malvikbukta fra oss. For 20 år siden kjempet flere av oss for å Bevare Malvikodden for fremtidige generasjoner. Dette var en fantastisk unik naturperle og et av Malvik Kommunes viktigste naturbiotoper, men til tross for at vi “vant” mot husbygging og tilrettelegging….mistet vi mye av verdiene etter skogen ble hogget ned, etter mange trær falt i en vinterstorm, og erstattet av sauebeite. Det er lenge siden jeg har vært på tur på Malvikodden eller Haugmarka, blir bare deprimert av synet…. Det var trist å se området idag. Jeg hadde fått tips at det var mye revebjelle (Digitalis) som hadde invadert området. Dette er en hageflyktning i Trøndelag. Det var store mengder revebjelle og jeg estimerte over 2000 blomsterstander. Dette gjenstår idag som den største bestand av denne giftige planten i Trøndelag (største observasjon ellers i Trøndelag i artsobservasjoner.no er 50 planter). En annen plante som har økt er tysbast (Daphne mezereum), også giftig. Jeg foreslår at vi døper om Malvikodden (Haugmarka) til Giftodden (Giftmarka)…..
Dette er et av flere viktige biotoper som vi har mistet lokalt her i Malvik iløpet av veldig kort tid.
Jeg kommer til å stemme i kommunevalget for partiet som virkelig tar tap av naturmangfold alvorlig….
Ekstra deprimerende var det også å se hvordan et av de beste edelløvskogene for fugl i Trøndelag
Se også http://www.edimentals.com/blog/?p=5190 og mitt stort bildealbum fra Malvikodden: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151959609890860.1073741968.655215859&type=1&l=a1a2728485