Tag Archives: laug for Flerårige og Skogshage Grønnsaker

Norwegian Seed Savers establish a guild for Perennial and Forest Gardening vegetables

KVANN (Norwegian Seed Savers) have established a guild for perennial vegetables and food forest vegetables (free for members of KVANN, go to kvann.no and click on “Bli med i KVANN” to join)
Norw: Nå er KVANNs laug for Flerårige og Skogshage Grønnsaker formelt etablert og vi har en FB gruppe som venter for dere som er interessert å være med (gratis og kun for medlemmer av KVANN). Det blir en del godbiter kun for laugmedlemmene i løpet av vinteren og et permagrønnsaks-kurs i Malvik til våren primært for medlemmene! Gå til https://www.facebook.com/groups/818621048572751 og svarer på spørsmålene for å melde deg inn!