Tag Archives: Stolt Henrik

Henry’s Quinoa Harvest

At the Væres Venner community garden, I’ve planted 6 or 7 different Good King Henry (Chenopodium bonus-henricus; stolt henrik) plants from different sources. In my book you can read how this plant which is closely related to annual quinoa (Chenopodium quinoa), is probably the most promising perennial grain. Even in my cold climate, it can give two yields per season and the first yield is far ahead of annual grains here! I’m hoping that one of the varieties may have slightly larger seeds (the seeds are smaller than quinoa). The only drawbacks are that the seed are difficult to clean by hand. I winnow the seed and then do the final clean. Two of my 6-7 plants were harvested here. I’m dreaming of perennial grains being grown on a large scale in the future, even in my climate…there are many benefits including less energy needed for ploughing, less fertiliser and irrigation requirements and higher carbon sequestration than annual grains. However, we do urgently need breeding programs to try to produce improved larger seed varieties.

 

Stolt Henrik: Blad og brokkoli grønnsak, flerårig kornplante og godteri i en og samme plante

English speakers: See the summary at the bottom!

I går publiserte jeg en artikkel om scorsonerrot, en plante med mange bruksområder(se  Scorzonera).  En annen plante hvor alle deler av planten kan brukes i matlaging er Stolt Henrik (Blitum bonus-henricus ). Jeg har tidligere skrevet artikler om denne planten både i Våre Nyttevekster i 2012 og  i min bok Around the World in 80 plants  fra 2014.

De siste årene har det kommet frem mye nytt om denne planten i den etnobotaniske litteraturen. Derfor har jeg nå skrevet en oppdatert artikkel og resultatet kan lastes ned nedenfor! Viste du feks at man laget en type halva fra røttene av denne planten i Balkan?

Om du kjenner til en gammel stolt henrik plante eller kan samle frø fra en viltvoksende bestand, ta gjerne kontakt!

Takk til Landbruksdirektoratet som har støttet dette arbeidet gjennom prosjektet «Kartlegging – innsamling- dokumentasjon og vurdering av genetisk mangfold av spiselige planter i Norge»
Takk også til Guri-Kristina Batta Bjørnstad for korrekturlesing og faglige kommentarer!

Download (PDF, 1.9MB)

English Summary:   Yesterday, I published an article on Scorzonera, a plant with many uses (see Scorzonera). Another plant where all parts of the plant can be used in cooking is Good King Henry (Blitum bonus-henricus). I have previously written articles on this plant both in Våre Nyttevekster in 2012 and in my book Around the World in 80 plants from 2014.
In recent years, much new information about this plant has been published in the ethnobotanical literature. Therefore, I have now written an updated article and the result can be downloaded above! Did you know, for example, that there was a tradition of making  a type of halva from the roots of this plant in the Balkans?  I hope to translate this into English when I get more time….