Edimentals, the pictures

Norsk: Vidar-Rune Synnevåg er født 1946, bor på et småbruk i Stussvik, Ølve i Kvinnherad kommune i Sunnhordland. Han er gift med Fredrikke, har tre voksne barn og to barnebarn. Arbeider som økologisk småbruker/ sjølberger (basert på et vegetarisk kosthold) og bygde arkitekt med kontor på bruket. Har arbeidet med økologisk hage- og landbruk siden 1972. og vært medvirkende til utviklingen av økologisk landbruk og økologisk samfunnsutvikling gjennom fordrag, seminar virksomhet, artikler, bøker, radio- og tv-program.
English:Vidar - Rune Synnevåg born in 1946 , lives on a small farm in Stussvik , Ølve in Kvinnherad in Sunnhordland . He is married with Fredrikke , has three adult children and two grandchildren . Working as organic farmer / self-sufficiency ( based on a vegetarian diet ) and house and boat architect with offices at home . Has worked with organic gardening and agriculture since 1972. and been instrumental in the development of organic farming and sustainable development through lectures , seminars , articles , books , radio and television appearances .