Norwegian Seed Savers establish a guild for Perennial and Forest Gardening vegetables

KVANN (Norwegian Seed Savers) have established a guild for perennial vegetables and food forest vegetables (free for members of KVANN, go to kvann.no and click on “Bli med i KVANN” to join)
Norw: Nå er KVANNs laug for Flerårige og Skogshage Grønnsaker formelt etablert og vi har en FB gruppe som venter for dere som er interessert å være med (gratis og kun for medlemmer av KVANN). Det blir en del godbiter kun for laugmedlemmene i løpet av vinteren og et permagrønnsaks-kurs i Malvik til våren primært for medlemmene! Gå til https://www.facebook.com/groups/818621048572751 og svarer på spørsmålene for å melde deg inn!

Snow birds

Two days of snow has attracted a large flock of birds to my bird feeder with some 30 bramblings (bjørkefink) and, nice to see, around 25 house sparrows (gråspurv), largely missing in recent years.
Even waxwings (sidensvans) are attracted although they don’t stay for long.

Synchronised waxwings

Some things happen just too fast for us to notice. Yesterday I made this video of a flock of waxwings:

I stopped the film and took the following screen grab and noticed that a couple of the birds were in gliding flight, looking like bullets:

I took another screen grab one second on and to my astonishment almost all the birds had synchronised into gliding flight:

Apparently, this synchronisation of waxwing flocks is well known ( similar to starlings). Have a look in slow motion: