Gamle Norske Humle

Medlemmer av Norwegian Seed Savers (KVANN) får igjen mulighet gjennom Årboka som kommer i februar å bestille stiklinger av de gamle Norske humleplantene som er samlet i en klonsamling hos NIBIO Apelsvoll Forskningsstasjon som ligger på vestsiden av Mjøsa i Østre Toten kommune. Nedenfor finner dere tre artikler som forteller mer om samlingen og analysene som er gjort (noen sorter skal være gode sorter for ølbrygging).
KVANN etablere plantelaug for flere nytteplanter (deriblant kålvekster, frukt, hvitløk osv.). Det kan også være aktuelt å etablere en Humle-laug for å koordinere og kvalitetssikre vårt arbeid med humle, en fantastisk ølplante, urt og et av de beste vårgrønnsakene på høyde med asparges når det gjelder smak! Om du er interessert i å være laug leder, ta gjerne kontakt med oss!

Download (PDF, 5.28MB)

Download (PDF, 2.89MB)

Download (PDF, 711KB)